©  Foto:

Råbjerg Kirke

Raabjerg Kirkes opførelsestidspunkt er vanskeligt at fastslå, men man mener, den er fra omkring 1300-tallet.

I ca. 1620 blev der foretaget en forlængelse af kirken mod vest. Østgavlen og sydmuren er ombygget under kirkens istandsættelse i 1913.

Kirkens altertavle er malet omkring 1897 af Anker Lund.

På nordvæggen hænger nogle træfigurer fra sengotisk tid, hvilket er resterne af den oprindelige altertavle. Øst for kirken finder man en klokkestabel med en af landets ældste kirkeklokker.

På kirkegården ligger operasangeren Aksel Schiøtz begravet.

Besøg i Raabjerg Kirke kan aftales med graveren på ovennævnte tlf.nr.