©  Foto:

Råby Kirke

Kirken, der er af temmelig anseelig størrelse, er placeret i udkanten af Råby og består af romansk kor og skib. Kirken rejser sig markant med det borgagtige tårn med det tværstillede tag. Et stort og højt våbenhus er opført mod nord. Det fremstår i skiftevis røde og gule teglbælter af munkesten. De dekorative gavlblændinger tyder på et opførelsestidspunkt omkring 1550. Råby Kirke er udsmykket med nogle helt fantastiske kalkmalerier, som blev afdækket i 1918.

I Danmark i sengotikken optræder fabelvæsener i kalkmalerierne. Man troede væsenerne eksisterede ved verdens ende, og mente de var skabt af Gud og således måtte have en betydning, fx være Guds straf mod synd. Fabelvæsenernes funktion på kirkens vægge har været dels dekoration, og der kunne være tale om satire, og de har personificeret de 7 af middelalderens dødssynder, som det kan ses i Råby kirke.