©  Foto:

Redsted Kirke

Kirken ligger midt i byen. Kirkebygningen består af skib og kor fra romansk tid og gotisk våbenhus. Tårnet er opført i 1936. Altertavle og prædikestol fra omrking 1600. De smukke, gamle stolestader er fra 1650. Degnestolen i korets sydvesthjørne er fra omkring 1600. Lydhimlen er fra 1669.

Såfremt døren er låst, kan nøglen fås ved henvendelse til graveren eller i præstegården i Redsted.