©  Foto:

Relief, portræt af Knuth Becker

Bas Relief, portræt af Knuth Becker (1891-1974). 1983. Bronze.

Af Brita Agnete Britasius. Forfatteren Knuth Beckers barndomshjem. Til minde om Knuth Becker, der blev født i Hjørring i 1891.

Forfatteren Knuth Becker blev født i Søndergade 9 i Hjørring.

Knuth Beckers forfatterskab kredser om de dårlige livsvilkår for samfundets svageste, og hans delvist selvbiografiske romancyklus om Kai Gøtsche, 1932-1954, hører til blandt 1900-tallets socialrealistiske hovedværker i dansk litteratur.

Agnete Brittasius har til mindeplaketten udvalgt en række symboler, som knytter sig til Knuth Beckers liv og forfattersk