©  Foto:

Resen Kirke

Resen kirke fremtræder som et gotisk langhus uden særskilt kor med tårn mod vest (1400-tallet) og våbenhus mod syd (opført 1944). Arkæologiske udgravninger har vist, at kirken har haft apsis og benhus. Den ældste del af Resen kirke er opført i romansk tid, men kirken er så kraftigt ombygget, at der kun er få spor tilbage af den oprindelige kirkebygning, bl.a. i østgavlen.

O. 1590 blev kirken ombygget til et gotisk langhus med bjælkeloft af kirkens daværende ejer, fru Magdalene Banner til Krabbesholm, der også bl.a. fik isat kirkens vinduer. Den hvidkalkede kirke er opført af marksten, med brug af enkelte kvadre indimellem; mod syd er den skalmuret med munkesten. Tårnet er opført af munkesten, dog er der indvendigt "genbrugt" marksten.
På bygningens østside ses en tilmuret rundbuet dørniche, måske et levn efter et gravkapel eller et sakristi.

Altertavle og prædikestolen er rokokoarbejder fra 1742. Altertavlen er i 1983 udstyret med et maleri af kunstneren Sven Havsteen Mikkelsen. "Korsfæstelsen". Den tidligere altertavle fra 1898, en kopi af Carl Blochs maleri "Jesus i Gethsemane have", udført af realskolelærer A.C. Andersen, Thisted, blev anbragt bagved alteret.
Ved en restaurering i 1968 blev tårnrummet inddraget og kirkens dåbs-himmel fra 1700-tallet blev hentet ned fra loftet og restaureret.

Kirken var sognekirke for ejerne af Krabbesholm. Derfor findes der i kirken et epitafium over justitsråd Jørgen Rosenkrantz og hustru Maria Elisabeth de Roglinge og deres børn, opsat af amtmand Verner Rosenkrantz (ejer 1743-1773). I tårnrummet står en gravsten over madame Else Rasmussen, gift med Hans Rasmussen, den første ikke-adelige ejer af Krabbesholm (1785-1819). Kirkegården består af to dele, den gamle sognekirkegård og en fælles kirkegård for Skive og Resen sogne, anlagt i 1973.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur