©  Foto:

Rideruter i Gl. Rønbjerg - 8,5 km

Riderute i Gammel Rønbjerg

Længde: 8,5 km

Skive Kommuneplantage og Estvad-Rønbjerg Plantage, som begge er kommunalt ejede. Ruten i Skive  Kommuneplantage er 3,5 km. Ruten i Estvad Rønbjerg Plantage er 3 km. De to ruter bindes sammen via 1,5 km langs Præstevejen og Gammel Rønbjerg Vej. Det er muligt at ride i en bred og jævn rabat langs vejene.
I Skive Kommuneplantage er der trailer holde- og vendeplads, tøjringsbom, pausefold og bord-bænkesæt. I Estvad-Rønbjerg Plantage er der tøjringsbom og bordbænkesæt. Her er det også muligt at køre op og vende med en hestetrailer.