©  Foto:

Rise Kirke

Rise Kirke – den gamle Herredskirke ved Hærvejen dateres helt tilbage til 1100-tallet.

Rise Kirke er en sognekirke i den nordøstlige ende af landsbyen Rise ved Rødekro.

Kirken består af et romansk kor og kirkeskibet, som er lavet af granit. I koret finder man stadig tre af de fire oprindelige vinduer. Indtil den store brand i 1893 stod også den oprindelige præstedør. De tre tilbygninger ved kirken er alle sammen opført i den sene middelalder, ligeledes af granit samt munkesten.

Mod syd finder man kirkens kapel overdækket med et hvælvet loft.

Kirkens oprindelige spær nedbrændte, hvorefter man besluttede et erstatte tårnrummets hvælv med et fladt bræddeloft. Tårnet er efterfølgende blevet genopført i genbrugte materialer fra en anden nedbrændt kirke.

Kirkens indvendige vægge er hvidkalkede og lofterne i gråmalede brædder. Der er findes ingen kalkmalerier.

Inventaret i kirken er stærkt præget af den altødelæggende brand i året 1893, hvor altertavlen, døbefonten og prædikestolen overlevede. Et krucifiks og en døbefontshimmel overlevede også, men blev ødelagt under en brand på præstegården i 1898. Det ældste inventar er den gamle døbefont fra romansk tid, der blandt andet er udsmykket med udhuggede blade.

Alterbordet og altertavlen er skåret af en snedkermester fra Flensborg i 1894. På altertavlen kan man se malerier med motiver fra det gamle testamente. Prædikestolen og den tilhørende himmel er ligeledes fra 1894 og skåret i fyrretræ.

Der findes gravsten helt tilbage fra 1831 og en sten fra 1848 over en husar, der faldt i 1. Slesvigske Krig 1848-1851.
Man finder også et monument over sognets faldne i 1. Verdenskrig 1914-1918.

Kirkens orgel er bygget 1894 af Marcussen & Søn i Aabenraa. Orgelet blev udbygget og er herefter kommet op på i alt 22 stemmer, fra de daværende 12 stemmer.