©  Foto:

Rise Kirke

Rise Kirke, der er bygget i 1100-tallet, ligger i den lille landsby Store Rise på Ærø

Rise Kirke er oprindelig en romansk kirke fra sidst i 1100-tallet.

Siden forsynet med hvælvinger og udvidet i 2 omgange (sidst 1697) mod øst for bl.a. at kunne rumme det stadigt voksende befolkningstal, især i Marstal, der indtil 1738 søgte Rise Kirke.

Altertavlen fra ca 1300-1450 fremstiller Jesu lidelses- og opstandelseshistorie. Den er et billedskærerarbejde fra Slesvig by.

Der er ingen synlige kalkmalerier.

Tårnet er af samme type som i Bregninge, og oprindelig tækket med egespåner, men siden 1957 med kobber. I kirkegårdsmuren mod præstegårdshaven ses en middelalderlig port (kaldet Munkeporten ca. 1450).

Orgel, 17 stemmer, Marcussen, 1883.

Alle Ærøs kirker (undtagen Ommel) er åbne hele året kl. 8.00-16.00, bortset fra, når der finder kirkelige handlinger sted.