©  Foto:

Rislev Kirke

Rislev Kirke består af romansk kor og skib med 2 gotiske tilføjelser.

Kor renoveret i 2011, nyt alter og altertavle udført af billedkunster Britt Smelvær og møbeldesigner Niels Ole Zib. Den romanske granitdøbefont er hugget i én sten og har et messingfad fra ca. 1628. Prædikestolen er nygotisk og fra 1863.

Foldere med flere oplysninger findes i våbenhuset.

Besøg i kirken og rundvisning udenfor anførte åbningstider kan aftales med sognepræst på tlf. 55 54 60 34.