©  Foto:

Rønbjerg Kirke

Rønbjerg Kirke er opført i begyndelsen 1400-tallet som erstatning for en tidligere kirke, der omtales i 1340. Kirkens skib og kor er bygget i sengotisk stil af munkesten uden sokkel. Tårnet er lidt yngre, også i sengotisk stil, mens våbenhuset stammer fra en restaurering i 1933. Tallet 1779, der står på tårnets vestlige side, fortæller om en istandsættelse af kirken. I tårnet er ophængt en klokke fra 1583, skænket af herremanden, rigsadmiral Peder Munk til Estvadgård. Kirken har to nyere klokker.
 
Kirkens døbefont er romansk og er måske overflyttet fra den tidligere kirke. fonten er nært beslægtet med fonten i Sahl kirke. Altertavlen er i rokokostil med maleri af Clemen Toft fra 1862: "Den korsfæstede". Prædikestolen fra 1587 er i barokstil med evangelisterne i relief og hjørner med vrænge-masker.
I tårnbuen sidder et smedejernsgitter fra 1781 med bogstaverne OML MK (den daværende kirkeejer, forpagter af Nørkjær Otto Marsvin Laurberg og hans tredie hustru, Mette Kirketerp).

I skibet hænger nogle sengotiske, smukt skårne figurer i ny indramning: Johannes, Anna Selvtredie og en biskop. Figurerne stammer fra en altertavle fra ca. 1500. Under en restaurering af kirken i 1975 fandtes en knap ti meter lang billedfrise (kalkmaleri), der er blevet dateret til 1522 (samme år som kalkmalerier i Vor Frue Kirke i Skive). På frisen fremstilles Jesu Lidelses-historie i 7 billeder: Jesus med disciple i Getsemane have, Judaskysset, Jesu fremstilling for Pilatus, piskningen af Jesus, tornekroningen, Jesus slæber korset til Golgatha og den korsfæstede Jesus.

På kirkegården findes bl.a. gravsted (livstræ) for tørvefabrikant Andr. Sørensen, medgrundlægger af "Rønbjerg Tørvefabrikker", den største af de mange tørvefabrikker i området Gl. Rønbjerg/Hvidemose.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur