©  Foto:

Røsnæs Havn

Røsnæs Havn kaldes også Nyby Havn.

Den blev anlagt i begyndelsen af anden verdenskrig for at holde beskæftigelse til egnens befolkning, så de undgik at blive sendt til Tyskland.

Tanken var, at egnens fiskekuttere ville flytte fra Kalundborg til Nyby, fordi det ville være lettere at komme ind med fangsten her end at skulle sejle gennem Kalundborg Fjord. Men det slog aldrig rigtigt an, fordi de fleste fiskere boede i Kalundborg.

Der blev ellers både bygget auktionshus og ansat forretningsfører, og omkring 1950 blev vejen fra Ulstrup til Nyby gjort bredere og asfalteret.

I dag sejler kun ganske få erhvervs- og nogle fritidsfiskere ud fra havnen, men en del lystsejlere benytter den i sommerperioden. Ønsker du at lægge til med skib i Nyby Havn / Røsnæs Havn - kontakt på tlf. 51 73 25 43

Faciliteter:
bad, toilet, vand og strøm

Øhavnen, der er forbundet med Røsnæshalvøen ved en 150 m lang dæmning, ejes af Kalundborg Kommune, men administreres af Kalundborg Havn.

Indløbet er 16 m bredt, og skibe, der går ind i havnen, må højst være 20 m lange, 8 m brede og 2,5 m dybe.

Se evt. www.dendanskehavnelods.dk