©  Foto:

Røsnæs spidsen

Halvøen Røsnæs strækker sig ca. 15 km ud fra Sjællands vestkyst. Her findes noget af det tørreste og solrigeste klima i Danmark.

I gennemsnit falder her ca. 500 mm nedbør om året i forhold til et landsgennemsnit på ca. 660 mm.
Røsnæs har ca. 100 solskinstimer mere end landsgennemsnittet. Disse forhold gør at man taler om et storebæltsklima med en natur, hvor der er særligt mange steppeplanter.

Desuden er der flere dyrearter, som normalt holder til længere sydpå.

Røsnæs er dannet af en vold af ler, sten, sand og grus, der blev skubbet op under den sidste istid for 15.000-20.000 år siden.

Isen skubbede store mængder jord foran sig og efterlod en serie randmoræner tværs over Storebælt fra Sjælland til Fyn.

Røsnæs er en østlig del af en sådan randmoræne og fortsætter undersøisk til nordspidsen af Fyn.

I kystklinterne er den røde og grønne plastiske ler meget iøjnefaldende. Den er fra tertiærtiden for 50 mio. år siden.

Det er en meget ren og fed lerart, der er plastisk og udflydende, når den er våd, men bliver hård som sten, når den tørrer.

Størstedelen af lagene udgøres dog af stenholdigt moræneler og smeltevandsgrus fra istiderne.

Langs stranden findes et stort udvalg af sten, som bølgerne har skyllet ud af istidslagene. En del af stenene er ledeblokke. De fleste ledeblokke stammer fra Dalarne og Østersø-området, f.eks. bredvadporfyr og ålandsblokke. Der kan også findes ledeblokke fra Oslo-området, f.eks. rhombeporfyr.

Guidet ture på Røsnæs findes hér