©  Foto:

Roholte Kirke

Roholte kirke er bygget af Kong Christoffer af Bayern i 1441. Den er bygget af munkesten og limsten fra Stevns. 

Kirken forblev kongens ejedom indtil 1677 hvor Chr. 5 forærede den til Merete Urne på  Lindersvold, efter sigende som tak for hendes afdøde mand Oberst von Schildrens tjenester i krigen. I 1737 overgik kirken til Lindersvold til Gavnø Gods og Otto Thott gennem hans ægteskab med Birgitte Kruse til Lindersvold. I 1953 overgik kirken til selveje.

Roholte Kirke er ganske dekorativ med sine bæltemuringer og det markante, trekantede korparti. På latin stod der tidligere på en bjælke under kirkens korbuekrucifix: "Dette Tempel er grundlagt på Kong Christoffer af Danmarks Tid Aar 1441. Bernt Nielsen".

Dette år opførtes langhus og kor, og indskriften kan nu ses på tårnbuen. Tårn og sakristi er fra ca. 1500.
I 1884 foretoges en større istandsættelse, hvorunder man bl.a. forhøjede murene, byggede en ny taggavl på korpolygnen, indsatte nye spidsbuede vinduer og fornyede våbenhuset. På nordsiden ses spor af kvinde-indgang. Tårnets smukke blændinger er af den såkaldte Præstø-type.