©  Foto:

Rosmus Kirke

Kirken var i middelalderen viet til Vor fru, muligvis på grund af dens forbindelse til Øm Kloster, idet en stærk cistercienserklostrene  følte en stærk tilknytning til Guds Moder. Kirken har romansk skib og kor.

Kridtstenen, som er anvendt til denne kirke, er karakteristisk for Grenaa- egnens kirker.

Kirken består af skib og kor, tårn mod V. og våbenhus mod N. Skib og kor er oprindeligt fra romansk tid af kridtstenskvadre, med maskeret Arkadegalleri langs taget. Ved slutningen af gotisk tid tilføjedes tårnet, af rå granit og mursten, med hvælv. Underrum og spidsbue ind til skibet. Samtidig indbyggedes hvælvinger i skib og kor. Senere blev skibets ydermure tid efter anden ommurede så at kridtstenskvadrene blev fjernet, og våbenhuset blev opført. Koret, med apsis, blev nedbrudt 1864 og et nyt med lige gavl opført, af røde mursten. Altertavle fra slutningen af 1700-tallet, med et maleri (Nadveren). Romansk granitdøbefont med dyre skikkelser. Prædikestol fra Slutningen af det 17. århundrede. Orgel fra 1858. Under koret har der være begravelse for Ejere af Rugd.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken.