©  Foto:

Rubjerg Knude

Rubjerg Knude Fyr er en af Nordjyllands største turistattraktioner. Helt ude på kanten af den imponerende Rubjerg Knude vandreklit, står fyret. Fra toppen af fyret findes en af de mest imponerende udsigter over Vesterhavet og Vendsyssel. Men Fyret er ikke mange år fra at styrte i havet. Den barske natur og hårde efterårsstorme æder af klinten, og fyret er efterhånden rykket faretruende tæt på kanten (2019).

Rubjerg Knude Fyr flytter:

I 2019 valgte man at forsøge at flytte fyret ind i klinten, for at kunne bevare det.

Opgaven blev givet til Lønstrups lokale murermester Murer Kjeld. I august 2019 begyndte forberedelserne til hvad der ville vise sig at være en enestående begivenhed.

I 8 uger arbejdede Murer Kjeld og hans team, med at forberede flytningen. De gravede og flyttede tonsvis af sand, gravede fyrets fundament fri og forstærkede det med flere tons jern og beton.

De gravede sand ud i klinten til skinner, hvor fyret skulle rulle ind i klinten.

Vi fulgte med i arbejdet, som udover en fantastisk udsigt også bød på virkelig barske dage på toppen af klinten, med sandstorm og rå natur. Trods barske arbejdsbetingelser, arbejdede Murer Kjeld og hans team hver dag med udgravning og forstærkning, og det viste sig at være med stor interesse fra lokale, turister og pressen.

Hver dag fulgte mange nysgerrige tilskuere med i arbejdet, og ventede spændt på at der ville blive meldt en dato ud, hvor flytningen skulle ske. Endelig kom datoen, tirsdag den 22. oktober.

Tirsdag den 22. oktober strømede folk til Rubjerg Knude for at følge med i denne enestående begivenhed. Over 20.000 mødte op for at se det næsten 30 meter høje fyrtårn rulle på skinner, 70 meter ind i sandet. Det var en VILD dag! Og med tusindvis af øjne på, rullede fyret ligeså stille og efter planen ind i Rubjerg Knude. Det lykkedes Murer Kjeld sammen med hans team at flytte Rubjerg Knude Fyr, som nu har fået måske 30 år mere at leve i.

Lørdag den 16. november samlede fyret igen næsten 8.000 mennesker som kom for at fejre flytningen, og være med til indvielsen af Rubjerg Knude Fyr på sin nye plads.

Her var mere end 300 korsangere, lys, dansere, og taler med til at gøre denne eftermiddag helt speciel. Vi fejrede at Rubjerg Knude Fyr nu står i sikker afstand til det utæmmede Vesterhav, og kan give lokale og turister fantastiske naturoplevelser i mange år frem.

En stor TAK til Murer Kjeld for at turde at kaste sig ud i dette vilde projekt og lykkes med det!

De bedste hilsner, Lønstrup Turistforening. 

Facebook/visitloenstrup/rubjergknudefyrflytter

 

Mere om Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude:

Tæt ved Lønstrup ligger den imponerende vandreklit Rubjerg Knude. Den højeste del af Rubjerg Knude er knap 100 meter over havet. Den øverste del af knuden består af et ca. 40 meter tykt lag flyvesand, som fortsat vokser. Vandreklitten er skabt ved, at vinden river sandkorn løs af klinten og fører dem op over kanten, hvor de aflejres. Rubjerg Knude er samtidig den mest dramatiske del af Lønstrup Klint, her har naturen skabt et sceneri, der kun kan opleves her. Havet gnaver sig langsomt, men ubønhørligt, ind i kysten fra vest og hvert år forsvinder der flere meter.

Rubjerg Knude Fyr:

Da Rubjerg Knude Fyr stod færdigt i 1900, havde man valgt at placere det, det højeste sted, 200 meter, inde i landet. Men gradvist har viden og havet nedbrudt klinten, så fyret, i dag, kun er få meter fra kanten. Fyret var oprindeligt 23 meter højt, og lyset i fyret kunne ses på op til 42 km. afstand.

Rubjerg Knude Fyr var fra starten bemandet med tre mænd og deres familier. En fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Vagtstuen, der lå i tårnet, skulle hver nat være bemandet, hvorfor man arbejdede på skift. Der skulle holdes øje med gastilførslen, linseapparatets urværk skulle trækkes op hver tredje time, og hvis det satte ind med tåge, skulle motorerne i maskinhuset startes og passes. Tågesignalets urværk skulle trækkes op, og der skulle holdes udkig efter skibe, som kunne være kommet i havsnød. Endelig skulle de fugle, der var fløjet mod linsehuset indsamles til Zoologisk Museum.

Kun få år efter fyret stod færdigt, opstod der problemer med sandet. Ikke nok med at fyrpasserens køkkenhave sandede til, klitten oven på kystskrænten voksede i højden, så skibene på havet dårligt kunne se fyrets lys, og da slet ikke høre tågehornet! I starten forsøgte man at holde sandflugten i ave ved hjælp af marehalm, men dette resulterede blot i, at klitten voksede yderligere. Naturen var for stærk. Gennem en årrække blev der hvert år kørt store mængder fygesand væk foran fyret, men i 1968 opgav man kampen mod naturen, og driften af fyret blev opgivet.

Rubjerg Knude Fyr - helt op i fyrtårnet:

I 2016 gennemførte Realdania og Naturstyrelsen et projekt, der skulle skabe ny og bedre adgang til enestående natur. Dette projekt kom, blandt andre, Rubjerg Knude Fyr til gode. For at give publikum mulighed for at opleve den drabelige natur, set fra oven, er der bygget en ny trappe indvendigt i tårnet, som gør det muligt at komme helt op i fyrtårnet!
Samtidig opsatte man en særlig lysprisme – et kalejdoskop, der skaber fantastiske oplevelser inde i tårnet. Lysprismen kaster et dansende lyshav inde i tårnet, i modsætning til tidligere, hvor fyret kastede sit lys ud over havet.

Fyret har åbent døgnet rundt, og der er gratis adgang.

I løbet af året findes der forskellige guidede ture på Rubjerg Knude og i området omkring. Se begivenhedskalenderen for at finde de aktuelle ture. I Toppen af Danmark findes en række andre store og seværdige naturoplevelser.

Strandfogedgården:

I 1980 åbnede Vendsyssel Historiske Museum et Sandflugtsmuseum i fyret og i fyrbygningerne. Her blev museumsgæsterne ganske tydeligt konfronteret med fyrets, og de omkringliggende boligers, historie, idet fyrbygningerne, gradvist, blev opslugt af sandet. I 1992 gav man op, og lod klitten opsluge de tidligere fyrbygninger. Af denne grund måtte museet også lukke igen. Dog kun for at genopstå i den gamle Strandfogedgård, hvor man kan lære mere om sandflugt og området omkring Rubjerg Knude. Museet ligger ca. 3 km. fra Rubjerg Knude Fyr. Strandfogedgården lukkede Rubjerg Knude udstillingen i 2019, på grund af besparelser.