©  Foto:

Rudkøbing Kirke

Mellem Smedegade og Brogade ligger Rudkøbing Kirke, som har et flot velbevaret langhus fra den senromanske tid.

Rudkøbing Kirke har tre klokker, hver med sit navn, nemlig Stormklokken, Tiklokken og Tolvklokken fra henholdsvis 1400, 1768 og 1863. Har man lyst til at besøge kirken er den åben for offentligheden. 

Historie

I det velbevarede langhus vestlige del kan man se rester af en rå kampestensmur, som formentlig har været resterne af den første kirke, der er blevet bygget her allerede i begyndelsen af 1100-tallet. Det ved man efter man i 1740 nedtog den oprindelige klokke fra kirketårnet, som havde en utydelig runeindskrift. Man kunne dog tyde årstallet 1105, som måske har været kirkens indvielsesår. Dog er kirken allerede i 1200-tallet revet ned, til fordel for den nuværende munkestenskirke. Tårnet med de specielle svungne gavle er opført i 1621. Senere restaureringer af kirken er gjort i årene 1837, 1896 og 1956, og den har dermed fået en del modificeringer.

Interiør

Den nuværende altertavle er gjort i nyere tid i en romansk stil, mens en ældre altertavle nu kan findes på Langelands Museum. Der kan derudover findes prædikestolen udført i flor snedkerarbejde, et sengotisk krucifiks, en døbefont i nyklassisk stil fra 1836 og et epitafium over byfoged Claus Berthelsen og hustru opført i 1698. Byfogeden er også mindet på en sten over døren til tårnet.   

Klokkespillet spiller dagligt kl. 8.00, 12.00 16.00 og 21.00.

Kilde: Kirkerne på Langeland, Langelands museum