©  Foto:

Rudkøbing Vejle - oplev bynært fugleliv

Langt op i middelalderen har man kunnet sejle ind i Vejlen og ankre op. I dag er det et smukt område som byder på et rigt fugleliv.

Naturområdet et stenkast fra Rudkøbing

Rudkøbing Vejle var oprindelig en fjord. Langt op i middelalderen har man kunnet sejle ind i Vejlen og ankre op, hvad især har haft betydning under storm og om vinteren. Fra efteråret 1995 er vandstanden i Vejlen blevet hævet. Herved bliver Vejlen en våd eng om sommeren og med lavvandede søer om vinteren.
Rudkøbing Vejle er unikt bevaret og ligger kun 150 meter fra Rudkøbings handelsgade.


Bynært fugleliv

Vandstanden betyder at der er gode muligheder for at se f. eks. ænder og vadefugle. Forår og sommer f.eks. Rødben, viber og dobbeltbekkasin.
Om vinteren ses gråand, pibeand og måske skeand.

Rudkøbing Vejle, vinter 2024

Vinterhavn fra vikingetiden

Vandstanden i Rudkøbing Vejle var i vinteren 2024 på niveau med vandstanden før etableringen af digerne mod havet.
Det gav en enestående mulighed for at opleve det oprindelige landskab, hvor man langt ind i middelalderens Langeland har kunnet sejle med lavbundede både og skibe helt ind til Rudkøbing fra syd.
I det lavbundede farvand har saltindholdet været lavere, og Vejlen har ligget godt beskyttet mod blæst og bølger. Vejlen har været en oplagt naturhavn og man kan levende forestille sig middelalderens små fiskefartøjer og vikingetidens klinkbyggede skibe har opankret og overvintret i Vejlens beskyttede lave vande.

Rudkøbing Vejle, vinter 2024