©  Foto:

Rundt om Skælskør Nor

Turen kan udgå fra "Dampmøllen" Vestergade 1 , der ligger ved Inderhavnen i den gamle fredede dampmølle fra 1853. Følg kanalens vestside og drej til venstre forinden Norvejen. Følg stien,og drej til højre gennem tunnelen, hvor Noret nu åbenbarer sig.

Turen kan også starte fra p-pladsen midt i Lystskoven.Skoven er offentlig, og færdsel er derfor tilladt overalt i skoven. Hen over strandengen ses den lille ø Fugleholm, som hører under Gerdrup Gods, og som derfor er privat ejendom. Vi passerer nu gennem selve EF-fugle-beskyttelsesområdet i et spændende overdrevslandskab i Fruer skov. Herefter kommer vi ind i Gerdrup Lystskov. Følg venligst de små pile,som markerer den tilladte færdsel i skoven. Stien er en trampesti, som i perioder kan være svær at passere p.g.a bevoksning og høj vandstand. Længde 7,3 km. 

Tilbage til Vestergade benyttes tunnelen og via Nytorv går turen nu gennem Algade og direkte til Vestergade.