©  Foto:

Rutsker Højlyng

Rutsker Højlyng er en del af den tidligere Højlyngen, der blev benyttet til fælles græsning.

Bevoksningen er hedelyng og enebærbuske, birk og nåletræer. Enkelte steder ses små forladte stenbrud.

Særlig bemærkelsesværdige er de mange store vandreblokke, som indlandsisen efterlod i området, f.eks. Rokkestenen og Fabeldyret (hhv. 20 og 30 tons).

Et mindre areal er fredet for at bevare vandreblokkene og plejes for at bevare en vegetation med hedelyng og enebær som i Højlyngstiden.