©  Foto:

Rybjerg Kirke

Den anselige og spændende romanske kvaderstenskirke er opført med apsis, kor og skib. Tårn og våbenhus er bygget til i senmiddelalderen, og det dominerende kapel i syd er fra 1766. Den tilmurede sydportal hører til landets prægtigste og må være inspireret af domkirken i Viborg. Den består af tre par frisøjler med udsmykkede baser og kapitæler i høj kvalitet. Tympanon prydes af kirkens skytshelgen, Skt. Nicolaus af Myra i bispeklæder, der sidder i en foldestol med dragehoveder og dragefødder.

Nordportalen består af to par halvsøjler og har glat tymponon. På kragstenen ses et relief af en fødende kvinde, der med sin kuglerunde mave symboliserer kirkens moderskød, altså dåben. Kun et enkelt romansk vindue på apsis er bevaret, resten er forsvundet blandt andet under en større omsætning af kirkens murværk i 1876.

Kirkens indre præges af, at apsisbuen er blevet forhøjet, således at den er højere end korbuen. Dette er gjort for at kunne få plads til renæssancealteret inde i apsis. Også den store åbning ind til gravkapellet for justitsråd Mads Hastrup fra Eskjær (opført 1766 og nedlagt 1856), der nu anvendes som korsarm, præger rummet.

Det romanske alter er omsat og præges af de brede fuger mellem kvadrene.
Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet, men malerierne er yngre. Forskellige tiders malerier til tavlens storfelt er ophængt i kirken. Alterstagerne er fra 1707 og bærer Verner Parsbergs (til Eskjær og Skivehus) og Christiane Barbara Rantzaus våben. Prædikestolen er samtidig med altertavlen. Kirken udviser ikke blot romansk granitkunst i høj kvalitet. Korbuekrucifikset fra begyndelsen af 1300-tallet er også et meget fint eksempel på høj kunstnerisk kunnen.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur