©  Foto:

Ryde Kirke

Romansk apsis, kor og skib.

Gotisk våbenhus.

Højrenæssance altertavle fra 1603.

Døbefonten består af romansk granitkumme på nyere fod. Bruskbarok-prædikestol o. 1630.

Barok sandstensepitafium fra 1654 over lensmand Lauritz Grubbe og hustruer. Grubbe ejede det nærtliggende gods, Gammelgård, hvorunder Ryde kirke hørte. Kirkens alterkalk er en gave fra hans berømte barnebarn, Marie Grubbe, og hendes daværende mand, Palle Dyre.