©  Foto:

Rynkeby kirke

Rynkeby kirkes kor og skib er opført i 1200-tallet.

Kapellet mod nord er opført i 1560 som gravplads for slægten Hardenberg til Skovsbo, der dog aldrig kom til at hvile her, hvilket 16 tomme skjolde til anevåben vidner om.

Kirken er især interessant på grund af kalkmalerier, en enestående renæssanceudsmykning i kapellet. Kor og skib er senromanske, af oprindelig træk er et tilmuret vindue i skibets sydmur.

Fra sengotisk tid er tårn, kapel og våbenhus alle med blændingsgavle, og kor og skib fik hvælvinger.

Den tronende Kristus-skikkelse, der er malet i østkappen er omgivet af de salige foroven og de opstandne døde forneden. På hver side ses seks apostle. Jesus løfter hænderne i velsignelse, og billedet (de tre andre kapper) er omgivet af et komplet orkester på i alt 32 engle, alt fremdraget i 1964. Englene spiller på hver sit instrument - en enestående fremstilling af stor musikhistorisk interesse. Altertavlen fra 1936 indrammer et ældre maleri: Lader de små børn komme til mig. Romansk granitfront. Egetræskrucifiks fra 1938 i gotisk stil.