©  Foto:

Sæby Å

Lystfiskeri langs smuk naturperle.

Sæby Å er en 100 km lang smuk naturperle, der er velegnet til alle typer af lystfiskeri, spin, medefiskeri og flue. Sæsonen begynder fra 16/1 - 15/11 begge dage inklusive.

Det er muligt at fange havørreder, laks og bækørred. Fra maj/juni starter den store opgang af havørreder i åen.

Sæson: 16. januar-15. november begge dage inklusive - udenfor denne periode er der fredningstid for fiskeri i Sæby Å.

Husk! Mindstemål er 40 cm og fra 1/8 45 cm.

I november 2018 blev der etableret 525 m vandløb ved Sæbygård Dambrug. Før var der 14 damme, men nu er der blevet etableret en forlængelse af vandløbet og genslyngningen. Dette vil forbedre ynglemulighederne for områdets fisk.

Ovenfor stemmeværket ved Sæby Vandmølle er der mulighed for at fange bækørreder. Gennem de seneste år er der fanget flere laks og den største til dato er på hele 97 cm.

Bemærk! Fiskekort er påkrævet og kan købes hos JC Fiskegrej og Fritid, Havnen 12 G, Sæby.

Yderligere info:  www.ssfk.dk  og  www.jcfisk.dk 

Fisker du med stang, så er du lystfisker - og skal (hvis du er mellem 18 – 65 år) have lystfiskertegn.
Det koster 185 DKK for et år, 130 DKK for en uge og 40 DKK for en dag.

Her kan du se hvor du må fiske