©  Foto:

Sædding Kirke

Sædding kirke er en romansk kirke fra det 12. århundrede. I middelalderen var den indviet til Sankt Laurentius. Kirken er bygget af fint tilhuggede kvadresten. På nordmuren, nær den tilmurede kvindedør, ses en kvadresten med et menneskeansigt. Til højre for ansigtet ses et par runer, som ingen kender betydningen af.

I 1996 blev der opført en klokkestabel til kirkens nye klokke. Den gamle klokke hænger stadig i østgavlen.Kirken bærer præg af en tilknytning til Kierkegaard-slægten. Søren Kierkegaards far, Michael Pedersen Kierkegaard blev født i Østre Kirkegård, en fæstergård under Bølling præstegård. Der er rejst en mindesten for Kierkegaard-slægten på det sted, hvor gården lå.

I kirken findes en mindetavle for Søren Kierkegaard. Desuden ses et Kirkeskib med navnet "Regine".
På Møllegården i Rækker Mølle er der indrettet en mindestue for Søren Kierkegaard. Her vises en film om Søren Kierkegaards tilknytning til Sædding sogn, og man kan få en kørevejledning rundt i sognet til de steder, der har tilknytning til Kierkegaard-navnet. Haven ved Rækker Møllegården er også et besøg værd.