©  Foto:

Sandormen

Kør med Sandormen ud til Grenens spids.

Sandormen tager dig med ud på en rejse til grenens spids, toppen af Danmark, der hvor Vesterhavet og Kattegat mødes. En spændende, oplevelsesrig og inspirerende tur, hvor du kan få information om kystlinjens forandring og naturens mangfoldigheder.

Ideen med Sandormen, som skulle transportere personer ud til Grenens spids, stammer fra slutningen af 40'erne. På daværende tidspunkt hentede man ral fra Grenen til de mange byggerier, der var kommet i gang efter krigen.

Historien fortæller, at under kørslen på Grenen var der mange besøgende, der spurgte om et lift med køretøjerne, der blev brugt til at hente rallet. Et lyst hoved tænkte: "Hvorfor ikke gøre dette til en forretning, hvorved man kan tjene en skilling".

De første køretøjer var meget primitive og bænkene i vognene var lånt i missionshuset.