©  Foto:

Sankt Birgitta Kirke

Læs mere om kirken, messetider m.m. på kirkenes hjemmeside hvor du også kan downloade det aktuelle sogneblad med en oversigt over de forskellige arrangementer.