©  Foto:

Sankt Mauritii Kilde - Thyholm

Sankt Mauritii Kilde

Sankt Mauritii Kilde ved Serup Strand: blev reetableret i 1998.

Fra kildens historie kan der fortælles, at den er viet til Sankt Mauritius ligesom Odby kirke. Kildens placering ved strandkanten gjorde den hellig, da havet var en guddom. Historier om helbredte mennesker eksisterer også, og majorinde Kraft på Råstrup, Hundborg, skænkede lysekrone, alterklæde og messehagel til Odby Kirke, som tak fordi hun blev helbredt, muligvis for blindhed.

Man finder Sankt Mauritii Kilde ved at gå af Lavbjergvej og ned til stranden, hvor man går langs stranden omkring 100 m.