©  Foto:

Sankt Nikolai Kirke

Kirken er viet til de søfarendes helgen, Sct. Nicolai. Den er Vestlollands største kirke. Kirkens nuværende skikkelse er fra 1653. Altertavlen er meget smukt udført af Anders Mortensen.

Døbefonten er af hvid marmor, og prædikestolen er fra 1630 af Jørgen Ringnis. Orglets ældste dele er fra 1648. Den usædvanlige pengekiste med 5 låse stammer fra 1573.

I korbuen findes en kanonkugle, der faldt gennem hvælvingen under den svenske belejring i 1659, hvilket skete midt under gudstjenesten, men mirakuløst kom ingen til skade.