©  Foto:

Sct. Jørgens Kirke

I byens højtliggende, nordlige del ligger den hvidkalkede og teglhængte kirke.

Den er opført 1903-04 ved arkitekt N. Jacobsen som frimenighedskirke.
Først tilknyttet folkekirken i 1923 - overtaget af menighedsrådet i 1948.
Tilbygningen opført 1988 ved arkitekt E. Lehn Petersen.
Relief af Nikolaus Wehding forestillende en offerscene fra Det gamle Testamente indsat i bygningens mur.
I Glasgangen, der forbinder tilbygningen med kirken:
Krucifiks af Niels Helledie.
I lokalet, kaldet Havsteen stuen, findes et seksdelt oliemaleri af Sv. Havsteen-Mikkelsen, forestillende Jesus lidelseshistorie.
I anlægget bag tilbygningen:
Skulptur af Nikolaus Wehding .
I april 1992 er 3 glasmosaik ruder af Havsteen-Mikkelsen sat op i koret i kirken.
Al kunst i kirken og tilbygningen betalt af fonde og ved indsamlinger.