©  Foto:

Sct. Knuds Kilde

Sct. Knuds Kilde, Hjørring

Sct. Knuds Kilde er et stort anlæg med park, skov, søer, våd eng, friluftsteater og legeplads beliggende i et kuperet terræn i byens vestlige del.

Kilden havde fra middelalderen stor betydning som valfartssted, ikke blot for beboerne i Hjørring, men for en stor del af Vendsyssel. Den hellige kilde blev besøgt indtil sidste halvdel af 1800-tallet. I 1887 blev den tilkastet og herefter glemt. 1903 blev kilden oprenset igen, og traditionen med kildefest på stedet Sct. Hans aften blev genoplivet. Året efter blev området omkring kilden tilplantet med nåletræer, og en dam blev anlagt. Tre år senere fik parken yderligere to damme. I 1909 blev Sct. Knuds Kilde til en historisk mindepark, idet der blev opstillet 22 granitmindesten over historiske begivenheder af betydning for Vendsyssel og over udvalgte vendelboer. Senere er yderligere tre sten blevet stillet op. Ud over mindestenene er der i parken opstillet et bronzerelief af Enrico Dalgas udført af Lemmich.

I 1943 blev der også anlagt et meget stort friluftsteater i parken. De første mange år blev det brugt flittigt, men interessen blev med tiden mindre, og fra sommeren 1968 blev scenen helt opgivet. I
1992, efter 24 år som ”spøgelsesteater”, blev teateret dog atter taget i brug og er siden blevet anvendt med succes hver sommer. Hver sommer holdes der stadig velbesøgte Sct. Hans fester ved Sct. Knuds Kilde.