©  Foto:

Sdr. Aarslev Kirke

Sdr. Aarslev Kirke er placeret umiddlebart ud til vejen mod Silkeborg, og består af et romansk kor og skib.

Vestforlængelsen og skibets højdeforøgelse i forbindelse med krydshvælvsoverdækning samt våbenhuset er tilføjet i sengotisk tid.
Nøgle kan lånes på kirkekontoret. Se opslag ved kirken.