©  Foto:

Sdr Bork Kirke

Kirken er en af de nordligste af Ribeegnens tufstenskirker. Den er bygget i den romanske tid 1100 - 1250, og er om- og tilbygget flere gange herefter.

I de oprindelige dele er muren af tuf og granitkvadre med den for tufstenskirker karakteristiske dekoration af lisener og buefriser.

Tårnet er opført langt senere og noget usædvanligt ved skibets nordvestlige ende. Tårnet har nu saddeltag, men oprindelig har det fem spir: Fire i hjørnerne og det femte i midten, så højt at søfarende kunne sejle efter det.

Altertavlen er en sengotisk skabsaltertavle fra 1400-tallet med 3 store figurer i det midterste skab - i sidefløjene er de 12 apostle.

Pulpituret er opsat af amtmand Teilmann 1739.