©  Foto:

Sdr. Dråby Kirke

Sdr. Dråby Kirke er en kullet landsbykirke bestående af romansk kor og skib. Prædikestolen er tidligt renæssancearbejde. Opsat 1590. Altertavle fra ca. 1640. Det oprindelige romanske alterbord er nedbrudt; alterpladen med helgengrav ligger som trædesten foran våbenhusdkøren. Kirken er naturskønt beliggende 150 meter fra Dråby Vig.

Kirken er åben for besøgende alle hverdage fra 8 - 16.