©  Foto:

Sejlads på Lindenborg Å

En sejl tur på Lindenborg Å er en stor naturoplevelse. Sejl ned af den klare å. Når du sætter din kano eller dit paddleboard i vandet ved Nybro, vil du kunne nyde synet fra foden af de flotte Rebild Bakker. Undervejs sejler du gennem Gravlev Ådal, en skøn oplevelse blandt de store marker, høje siv, og flotte træer. På din vej vil du også komme fordi Lille Blåkilde - her skal du dog være opmærksom på at det ikke er tilladt at sejle op mod kilden, men man kan gøre et stop her og gå ind til kilden. Her er mulighed for at smage på vandet og fylde drikkedunken.

For at sikre oplevelsen også i fremtiden har Brugerrådet ved Lindenborg Å udarbejdet gode råd om fornuftig og hensynsfuld sejlads:

 • sejl ikke med sammenbundne fartøjer
 • hold afstand mellem fartøjer
 • konkurrencesejlads hører ikke til på åen
 • brinker og rørskov må ikke påsejles
 • sejlads i kilder og bække er forbudt.
 • affald skal med hjem eller i rastepladsernes affaldssække
 • undgå larm - lad naturen skabe lydene.
 • tag hensyn til lystfiskere og udsatte fiskeredskaber
 • fiskeri fra fartøjerne er forbudt.
 • Isætning, ophaling og landgang er kun tilladt ved de ophalerpladser, der er markeret på kortet 
 • Fiskehytter og vindskjul er privat ejendom og må ikke anvendes
 • Bål og grill må kun tændes på de anviste raste- og overnatningspladser 
 • Camping og overnatning må kun ske med bredejerens direkte tilladelse


Følg rådene, og du får en dejlig tur på åen – uden at skade naturen, uden at forstyrre dyrelivet og uden at genere andre bredejere, lystfiskere eller sejlere undervejs.

KORT: Folder omkring "Sejlads på Lindenborg Å" her.

Om åen

Åen har sit udspring ved Ravnkilde by syd for Rold Skov og munder ud i Limfjorden. Du må sejle på åen fra Nybro ved Thingbæk Kalkminer til udløbet i Limfjorden, en strækning på 36,5 km.
Kano og kajak kan sættes i og tages op ved Nybro, ved Klepholm (Støvring) og ved Haals Bro. Tag hensyn når du sejler. 

På strækningen Nybro til Buderup Bro er åen og ådalen fredet og desuden Natura2000-område. Denne strækning er særlig sårbar over for forstyrrelser. Åen er smal og lavvandet, så du skal være ekstra opmærksom på at sejle fornuftigt, så du ikke skader brinkerne og ørredernes gydebanker i grusbunden. Her kan du møde isfugl, bjergvipstjert, odder og andre sjældne dyr, mens du passerer ådalens
mange kilder.