©  Foto:

Selsø Sø

Et 500 ha. stort fredet område hvortil der kun er adgang til fods.
Området ses bedst fra Selsø Kirke og fra fugletårnet ved Møllekrogen.
Området omkring søen er en af Sjællands bedste lokaliteter for vandfugle. Her yngler flere arter af Blishøns, Vibe, Rødben og Dobbeltbekkasin.
Om vinteren ses store flokke af Troldænder og Blishøns.