©  Foto:

Sennels Kirke

Sennels Kirke i Thy er en landsbykirke fra 1100-tallet. 

Kor og skib er fra romansk tid, mens tårn, våbenhus og sakristi er sengotiske.

Kalkmalerier i kor, stenhuggermærker.