©  Foto:

Shelter Jenle

OBS! Efter først-til-mølle princippet 

Gratis at benytte. Kan IKKE bookes

Toilet: Ja

Vand: Ja

Antal sovepladser: 12

Pladsen ligger et stykke inde skoven. Jenle Plantage udgør sammen med naboplantagen Søttrup et cirka 200 hektar stort rekreativt område. Begge plantager er resultatet af intensive bestræbelser på ved plantning at bekæmpe den udbredte sandflugt på de åbne himmerlandske hedeområder. Nåletræerne er stadig dominerende, men i begge skove er der i de senere år plantet mere løvskov og lavet åbne slettearealer som permanente lysninger i skoven. På naturbasen findes afmærkede ruter til både dag- og natoplevel - ser. Til ruterne er der udarbejdet forskellige aktivitetsark, der tager udgangspunkt i leg og læring for alle generationer.

Jenle Plantage passes af Naturstyrelsen Himmerland, mens naboplantagen Søttrup i dag ejes af Sparekassen Himmerland.

 

Se meget mere om naturen ved Jenle og Søttrup Plantager og seværdigheder her