©  Foto:

Shelter Kyndby Huse

Kyndby Huse Shelter

Her finder du et shelter til 6-8 personer på højt beliggende stort græsareal omgivet af høje skrænter med træer og krat. Indgang/åbning mod nord. Gode læforhold og meget skøn natur. P.t. findes intet toilet.

Shelteret /vejrly'et er anlagt ved Fjordstien for enden af Kyndbyvej i Kyndbyhuse lige før Kyndby Værket. Adgang via trappe overfor den lille jollehavn Kyndby Huse Bådehavn. Ved den gule bygning før porten skal du følge den høje stentrappe op, og holde til højre ind i den store gryde, hvor shelteret er opført. 

Der er ikke krav om booking og shelteret er gratis efter "først-til-mølle"-princippet. Men booking giver fortrinsret. Book via friluftsguiden

Lille P-plads ved jollehavnen 160 m fra shelter.  Større grus-P-plads 350 m fra shelter på sydsiden af Kyndbyvej 200 m før bådehavn.

VANDRE- & CYKELRUTER NÆR:
- Fjordstien Regionalrute 40 for gående og cyklister: Går lige forbi.

FJORDLIV:
- Kano & kajak: Landingsmuligheder ved kysten 200 m fra shelteret nær jollehavnen
- Sejlbåd: IKKE gæstepladser i jollehavnen
- Badning: Badebro og tømmerflåde ved jollehavnen, og også mulighed for at bade syd for
- Fiskeri: Fiskemuligheder både fra båd og kyst, jf. skilt ved jollehavnen; havørred, hornfisk. Gode vadeforhold for at fiske havørred lige syd for havnen.