©  Foto:

Sjelle Kirke

Kirkens skib og kor blev oprindelig bygget i romansk tid af granitkvadre over en skråkantsokkel. I senmiddelalderen tilføjedes et tårn og et våbenhus, men kirken fik en omfattende ombygning efter 1595, efter at sognemændene havde indberettet til kongen, at kirken ”var aldeles faldet ned, så det vil være nødvendigt at opføre den fra grunden af.” Derefter blev skib og kor genopført som et langhus med skib og kor i samme bredde. Også tårnet – specielt den øverste del - ændredes i 1595.

Gavlen var tidligere prydet af kamtakker, der nedtoges i 1758. I 1904 opførtes et ligkapel, skænket af 1864-veteran Ivar og og hustru Mathilde Thomsen. Det blev i 1986 erstattet af et nyt kapel med graverfaciliteter. Efter en restaurering i 1981 står kirken nu med et hvidkalket tårn, taggavl, tegltag på tårnet og blytag på langhus og våbenhus.

For flere informationer omkring kirkens åbningstider henvises der til: http://www.skivholmekirke.dk - der er en hjemmeside for både Sjelle Kirke, Skivholme Kirke og Skjørring Kirke.