©  Foto:

Skive Ådal

På det sidste stykke inden udløbet i Skive Fjord løber Karup Å gennem den brede ådal, som er fredet. Især fra Holstebrovej, hvor den går ind mod byen, er der en storslået udsigt over ådalen, hvor man kan få en fornemmelse af de kræfter, der har dannet den.

Der findes en del stier i ådalen, mens store dele af området er for vådt at færdes i. Plantelivet er varieret: Store lavvandede områder, hvor pindsvineknop lyser gulgrønt, veksler med dunhammerområder, og store områder er dækket af rørskov. På de mere tørre områder findes de almindelige engplanter. Når man ser ud over området, danner det et smukt og varieret puslespil med brikker i mange forskellige nuancer.

I et sumpområde mellem åen og Kirkebakken findes en hættemågekoloni, som kan ses fra stien som går lige nedenfor jernbanen. Her yngler knopsvanen også. Andre fugle, der kan træffes, er rørspurv,  sivsanger, gøg og nattergal.

På de oversvømmede enge ved Sdr. Boulevard og ved åens udløb kan man om vinteren ofte se store flokke af blishøns, ænder, måger og svaner.