©  Foto:

Skodborg Kirke

Vestligt i byen Skodborg på en lille forhøjning ligger den hvidkalkede Skodborg Kirke. 

Skodborg Kirke består af et romansk skib med sengotisk kor og våbenhus ved sydsiden samt et tværskib fra 1858-59. Skibet er bygget af rå kamp med kvaderhugget granit på hjørnerne, i sokkelen og ved muråbningerne. Kirkens tag er dels bly- dels skifer- og tegl.

I sengotisk tid veg apsis for en korforlængelse - det nuværende kor - opført af munkesten og med en særpræget blændingsgavl med korsblænding, der ledsages af fire små cirkelblændinger over fem rundbuede højblændinger.

Ved ombygningen 1858-59 rejstes det dominerende tværskib i senromanske former, og over den derved fremkomne korsskæring opsattes en spinkel, skiferklædt tagrytter med otte spidsgavle om spiret.

Den romanske granitfont er yderst ejendommelig, men desværre noget forvansket ved hensynsløs ophugning i 1922. Omkring den rankeprydede kumme danser tre skikkelser i lange kjortler. Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1610. i 2023 fik Skodborg Kirke et nyt antependium, et alterbordsforhæng. Det er udført af billedkunstner og væver Hanne Skyum, og binder kirkens farver og døbefontens ornamenteringer sammen. 

I kirken hænger en model af en navnløs tre-mastet skonnert. Det er et af de få kirkeskibe i stiftet, og skibets oprindelse fortaber sig i det uvisse. Det formodes, at en ukendt svensk sømand har lavet det. Skibet er skænket til kirken af J. F. Møller fra København, hvis mor var født i Skodborg Sogn. Kirkeskibet er ophængt i 1961.

Indkørslen til kirken kaldes Brudepladsen, og navnet stammer fra den gang brudeoptog med hornblæsere i front gjorde holdt foran kirken. Ud mod Skodborg Søndergade dvs. mod øst, står en række gamle grænsesten fra området. Der er tale om sten 58, 59, 61, 63, 69 og 71, som alle har stået langs med Kongeåen tæt på Skodborg. Kr. Dm. betyder Kongeriget Danmark og Kr.Pr. betyder Königreich Preussen. Stenene erstattede de første grænsepæle af træ. Nr. 71 har stået ved Bastrup By, Vamdrup sogn mens nr. 61 har stået ved Skodborg-Vamdrupvejs overgang til Røddingvej. Nr. 58 har stået ved Knagemøllen. 

Kirkegården
Kirkegården er del i to - en ældre del tæt ved kirken og inden for det gamle kirkegårdsdige af kampesten. Syd for kirken ligger et nyere afsnit med kapel etc. På kirkegården finder du mange gravsten og mindesten, der bærer tyske navne. Skodborg var fra 1864 og frem til 1920 del af Tyskland og Preusen og dermed pålagt tysk sprog, og der blev tilført en del tysksindede tilflytterede for at præge det ellers ret så dansksindede område ved Skodborg. 

Sansehaven
Bag ved kapellet finder du en nyanlagt sansehave. Her mellem veletablerede grønne bøgehække er der omlagt et stykke kirkegård, og de traditionelle firkantede gravpladser med thujahække er erstattet af bugtede stier kantet med cortenstål. I bedene - hvor der stadig enkelte steder er gravpladser - er der plantet frugtræer og insektvenlige stauder. I et hjørne er der lavet insekthotel med en samling store sten og gamle træstubbe - alt sammen elementer, som kirkegården selv "producerer" - hotellet udvides løbende. Der er også sørget for vandbasin til fugle og insekter. Midt i sansehaven er der to borde-bænkesæt, hvor man er velkommen til at sætte sig og nyde madpakke, kaffen og freden. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 2 km
Hærvejens cykelrute 2,8 km