©  Foto:

Skørping Nykirke


Landsbykirke

Kirken er færdigbygget i 1912, efter at der fra århundredeskiftet havde været holdt månedlige gudstjenester i det nu nedrevne missonshus i byen.
Kirken er bygget, så den ligner de gamle romanske kirker.

Altertavlen er fra samme tid som kirken og malet af Rudolf Petersen.
I skibets nordvæg er der indsat en glasmosaik fra 1968 udført af kunstneren William Hansen.

September 2003 blev der indviet en ny løber i Skørping Nykirke. For mønster og farver står Ullrich Røssing og for vævningen Mona Lise Martinussen.