©  Foto:

Skørring Kirke

Som kirken i Karlby har sin forgænger, er det også tilfældet med Skørring kirke.

Skørring Kirke

I kirkens våbenhus står en sten med et udhugget kors. Tidligere lå stenen ved kirkens sydvestlige hjørne, men har i nyere tid fået sin nuværende plads. Stenen er dateret til 1100-tallet, og fremstår som en romansk sten med et græsk kors i rundt relief.

Det har ikke været muligt at spore nogen indskrift, men sammenholdt med forskelligt kildemateriale tyder alt på, at stenen er sat over Jomfru Gunder, en adelig jomfruskikkelse som har haft sin gang på egnen dels ved Skørring, og dels på Ørsted-egnen, ved godset Stenalt.

På den baggrund og med landets mest indflydelsesrige mand i Jomfru Gunders rolle valgte man i 1885 at nedbryde den 700-årige kirke og lade konseilspræsident Estrup bygge en ny, dog uden at han efterlod sig spor i kirkens udsmykning eller på anden vis.
Den historiske Estrup er her lige så anonym som den sagnagtige Jomfru Gunder.

Enkelte dele fra den gamle kirke som dør- og vinduesoverliggere findes indmuret i den nuværende, men særlig bemærkelsesværdig er kirkens døbefont, en romansk granitfont med dobbeltløver, et imponerende eksempel på djurslandsk stenhuggerkunst.

Skørrings nuværende kirke er opført i årene 1886 - 1887, bygget af bornholmsk granit med Viborg domkirke som forbillede.

Åben 8-16.