©  Foto:

Skovlænge Kirke

Senromansk kor og skib. Gotisk våbenhus. Koret har rige romanske murdekorationer.

Anseelig senrenæssance-altertavle fra o. 1630.

Romansk granit-døbefont.

Prædikestol af samme mester som altertavlen fra 1633. Epitafium fra o. 1634 over sognepræst J. Riber.

Sognepræst træffes man.-tors. 10-12, fredag fri.
Tlf. (+45) 54 94 11 34.

Skovlænge kirkes graver: Jørn Nielsen, tlf. 20633264