©  Foto:

Skrave Kirke

Skrave Kirke ligger mellem landsbyerne Københoved og Langetved, midt i et langstrakt sogn og på toppen af et bakkedrag. Kirken ligger i åbent landskab, og har fået ry for at stå i vejen.

Man mener, at der i middelalderen har ligget en landsby omkring kirken, men at den er blevet affolket efter pestens hærgen, og bygningerne blev forladt og nedrevet, hvilket efterlod kirken alene i landskabet.

Den nuværende kirkebygning består af et romansk kor og skib, gotisk tårn og et våbenhus på tårnets vestside fra 1890. Som byggematerialer er primært anvendt granitkvadre til den romanske del og røde munkesten til tårnet. Taget er af bly og skifer. I murværket på skibets sydvæg kan der ses et lille solur.

Kirkerummet fremstår hvidkalket med bjælkeloft. Særligt kan fremhæves en korbuekrucifiksgruppe fra 1700-tallet, der nu er opstillet over alteret. Til venstre for korbuen ses en gotisk træfigur, 'Anna Selvtredje', som menes at stamme fra en tidligere altertavle. På skibets nordvæg hænger en malerigruppe med Nadveren som tema. I skibets sydvæg er der indmuret en mindetavle i marmor for sognets faldne under 1. verdenskrig.

Døbefonten er romansk og udført af en type granit, der ellers ikke kendes i Sønderjylland. Våbenhuset indeholder to gravsten samt mindeplade fra Christian den 8.'s besøg i 1844.

Kirkegården omkranses af et ældre kampestensdige, hvor der kun er en indgang, som ligger mod vest og går gennem en muret portal med store smedejernslåger. Kirkegården præges af de mange store familiegravsteder for sognets slægter.

I våbenhuset ligger en folder, der beskriver kirkens historie og inventar.

Flere forskellige sagn knytter sig til de to ansigter korets østmur.

Kirken er tilgængelig hver dag mellem 8 og 16. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 3,2 km
Hærvejens cykelrute 0 km