©  Foto:

Sminge Sø

Sminge sø er gennemstrømmet af Gudenåen og har tilløb fra Gjern Å. Sminge Sø ligger nordøst for Silkeborg, og du kan bedst komme til søen ved at vandre ad Trækstien langs Gudenåen mod Svostrup fra Resenbro. 

Sminge Sø er omgivet af kær og sumpede rørbevoksninger og er en meget rig fuglelokalitet, både som ynglested og rasteplads for nordiske svømmefugle.

Læs mere om Sminge Sø og fugletårnet ved Sminge Sø her.

Se, hvad andre deler på Instagram

#smingesø #søhøjlandet #visitaarhusregion