©  Foto:

SMUK

Smuk musik i ørerne.

Slesvigske Musikkorps – i daglig tale SMUK – er et af forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere (messingblæsere og slagtøj). SMUK hører formelt set under Telegrafregimentet i Fredericia og har siden 1953 været hjemmehørende i Haderslev.

SMUK har til huse i Slesvigske Musikhus, der er opført med økonomisk støtte fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Haderslev Kommune og Forsvaret. Musikhuset ligger ved siden af Haderslev Kaserne. 

Mange fredage kan du opleve SMUK, når de går parade gennem Haderslev fra kasernen til Haderslev Domkirke hvor de spiller kl. 12.00 og retur til kasernen. På orkestrets hjemmeside kan du se hvilke fredage, du har mulighed for at møde SMUK. I 2024 vil der være fredagsparader på følgende datoer:

9. august
27. september
4. oktober
11 oktober
8. november
15. november
22. november
29. november
20. december

Der er også mulighed for at opleve SMUK til koncert flere gange om året - datoer for disse kan også findes på hjemmesiden.