©  Foto:

Snesere Kirke

Kirken er meget lang, idet den er udvidet 3 gange, nemlig omkring 1400, 1530 og 1600. Kirken har et meget interessant krucifiks fra 1300, med korset udformet som et livstræ (fra 1150). Der findes en degnestol fra 1575. Prædikestolen er et højrenæssancesnitværk fra det Schrøderske Værksted i Næstved.

Den 25. juni 1999 blev en elmetræsfigur afsløret ved kirken. Den er lavet af Allan Bo Jensen udelukkende med kædesav. Titlen på kunstværket er "Peters fiskefangst". Den 25. september 1999 blev en orienteringsplade om kunstværket afsløret.

Den 28. juni 2002 blev stenen på fællesgraven afsløret. Stenen er 1½ meter høj og vejer 5-6 tons. Den stammer fra Præstemarken og har ligget de sidste 20 år og ventet på en anvendelse. Kirken har modtaget en arv, som bl.a. er blevet brugt til udsmykning af stenen. (Derfor datoen 28. juni for indvielsen. Det var giverens fødselsdag). Motivet på stenen er en kopi af billedet på kirkens dåbsfad. Det forestiller en hjort som symboliserer døden og det evige liv.