©  Foto:

Søborg Slotsruin

Når du cykler ad cykelrute nr. 33 der løber mellem Gilleleje og Hillerød, kommer du forbi Søborg Slotsruin.

Søborg Slot

Søborg Slot kan dateres tilbage til 1100 tallet hvor Ærkebiskop Eskild opførte det første borg anlæg, et sluttet fæstnings anlæg med ringmur og voldgrav. Slottet var i middelalderen en af Danmarks største og bedst befæstede borge og har ind imellem også været benyttet som fængsel.

Flere konger har i perioder opholdt sig på slottet og Valdemar Atterdags datter Margrethe blev født på Søborg Slot. Ved slottet opstod en lille købstad, Søborg, hvis store og monumentale fra ca. år 1180 bestemt er et besøg værd.

Den blev opført som en købstadskirke i tilknytning til Søborg Slot. Slottet lå ved Søborg Sø, der blev afvandet 1872-96 ved gravning af en kanal, der udmunder i Gilleleje.

Søborg Sø

Fra efteråret 2023 bliver arbejdet fuldendt med at genskabe Søborg Sø og slotsruinen kommer atter til at til at spejle sig i det blå søvand. Området bliver omlagt med nye stier til bløde trafikanter, heste, cykler og gående.

Praktisk

Man kan cykle til slots ruinen ad rute 33 mellem Hillerød og Gilleleje. Hvis man er i bil er der en lille parkeringsplads på Bygaden lige uden for landsbyen Søborg. Det er et godt bud på en picnic tur med familie og venner. Der er borde og bænke, grill og masser af græs og sten at sidde på.