©  Foto:

Søby Ringridning

Ringridningen i Søby er en af de små lokale arrangementer. Det afholdes gerne på den 2. søndag i juni.

Rytteroptoget starter kl. 12 og efter dagens dyst forventes aftenoptaget at foregå ca. kl. 19.